Free Shipping on Qualified Orders*

Cart

0

Sun Ten, Ge Hua Jie Cheng Tang - 100 Capsules

  • $25.40
  • $23.40

Ge Hua Jie Cheng Tang

Ge Hua Jie Cheng Tang

·         Kudzu flower (ge hua)

·         Hoelen fungus (fu ling)

·         Atractylodes root (bai zhu)

·         Cardamom fruit (suo sha)

·         Dry Ginger root (gan jiang)

·         Polyporus sclerotium (zhu ling)

·         Cluster fruit (bai dou kou)

·         Shen-chu (shen qu)

·         Aucklandia lappa root (mu xiang)

·         Alisma root (ze xie)

·         Citrus peel (chen pi)

·         Oriental ginseng root(ren shen)

Featured Brands

More Deals